menu

Member

Name Title Email
MURAKAMI, Tatsuya Professor murakami(at)pu-toyama.ac.jp
FUKUDA, Ryosuke Postdoc fukuda(at)pu-toyama.ac.jp
TAKATA, Koji D1
KAWAKAMI, Ryo M1
SHIMA, Rumina M1
SHIBUKAWA, Shiori B4
TSUKIO, Yui B4
MIZUKAMI, Yu B4
 OHASHI, Tsukasa B3  
ONAGA, Rin  B3  
KURITA, Haruka  B3  
SOTO, Akiko Research Assistant soto(at)pu-toyama.ac.jp

 

pagetop