2021 International Workshop on New Domain Technology of

Ferroelectric Materials and Their Applications

(NDTFMA2021)

 

FULL VIRTUAL, Japan/Korea Standard Time 8:00-14:00 of Jan. 23 (Sat.), 2021

 

List of award winners

 

Final Program

 

Manuals for Zoom NDTFMA 2021

 

Important Announcement for Speakers

 

Second announcement

 

Organizing committee:

Chairperson: Tomoaki Karaki (Toyama Pref. Univ.)

Secretary-general:

Yohachi (John) Yamashita, Jiawang Hong

Advisory committee:

Yohachi (John) Yamashita, Guorong Li, Jingfeng Li, Takaaki Tsurumi, Ho-Yong Lee, Xiaoning Jiang,

Shujun Zhang, Haosu Luo, Satoshi Wada, Zhuo Xu, Wook Jo, Jianguo Zhu, Wei Ren

Program Committee:

Jiawang Hong, Jiangtao Zeng, Fei Li, Jiagang Wu, Ichiro Fujii, Xi’an Wang

 

Contact person (organizing chairperson):

Tomoaki KARAKI

Toyama Prefectural University, Toyama 939-0398, Japan

E-mail: chen@pu-toyama.ac.jp